1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Earthmama sẽ không thu thập thông tin của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào nếu chưa được sự đồng ý của quý khách. Mọi thông tin, đơn đặt hàng sẽ được lưu trữ bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ đối tác nào khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Earthmama chỉ sử dụng thông tin khách hàng để cập nhật thông tin đơn hàng, thông báo về sản mới (nếu khách hàng đồng ý nhận bản tin).

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Earthmama sẽ lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra. Chúng tôi cam kết không lưu trữ thông tin khác như thông tin thẻ ngân hàng, thông tin địa chỉ,…

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Earthmama chỉ lưu trữ các thông tin được cung cấp nằm trong phạm vi đặt hàng sản phẩm và không tự động theo dõi, lưu trữ thông tin nào khác.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh

Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu Earthmama cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu.