Ngày 20/9/2014 vừa qua, Bộ lao động xã hội đã trình Quốc hội dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, lấy ý kiến của toàn dân về chế độ nghỉ cho người chồng khi người vợ sinh.

Theo dự thảo, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc kể từ 30 ngày đầu vợ sinh con. Đối với trường hợp vợ sinh mổ thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 7 ngày làm việc không kể ngày nghỉ, lễ, Tết.

Thật may mắn khi những ngày mới sinh em bé có chồng ở bên cạnh các mẹ nhỉ?

Áp dụng cho cả việc nuôi con nuôi các mẹ nhé!

Đối với trường hợp vợ chồng nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì người cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con.

Các mẹ thấy dự thảo luật này thế nào? Nhiệt tình cho ý kiến nhé các mẹ.

Xem thêm bài viết: